türkiye' de balıkçılık

  1. Hasan Akyüz

    Türkiye' de Balık ve Balıkçılık

    Türkiye' de Balık ve Balıkçılık https://balikhobim.com/styles/konuicerisindekullanılanresimer/türkiyedebalıkvebalıkçılık.jpg1910-1917 yılları arasında İstanbul Balıkhanesi müdürlüğü ve daha sonra da balık işleri başmüfettişliği yapmış olan Karekin Efendi Deveciyan'ın (1867, Harput - 1964...