lrf sevdam

  1. 42fdf08a-4a1b-4079-90c0-6ab9de8b5d56.jpg

    42fdf08a-4a1b-4079-90c0-6ab9de8b5d56.jpg

    Turna Etkinliğinden bir kare, arabanın karteri deldikten sonra ah çeke çeke sigara içen benim :D